ทักษะด้าน Programming ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า มีอะไรบ้าง?

ทักษะด้าน Programming ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า มีอะไรบ้าง?

ช่วงนี้เป็นการขวนขวายหาความรู้และทักษะใส่ตัว  เพื่อรองรับอนาคตที่เราจะหมดแรงทำงาน หรือ อาจจะเหนื่อยล้าเกินไปเมื่ออายุของเรามากขึ้น  แล้วทางออกของผมคืออะไร ?  แน่นอนว่า ผมทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  สิ่งที่ใกล้เคียงทางด้านนี้ ก็คือ การทำงานด้านโปรแกรม หรือ พัฒนาเว็บ เพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรม  ถือเป็นการต่อยอดไปในตัวและรองรับอนาคตของตนเองด้วย วันนี้ผมก็นั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับ Programming Electrical  ก็ไปเจอกับเว็บไซต์หนึ่ง ที่มีการถามตอบกัน  ผมก็ขอยกความคิดเห็นเหล่านั้นมาให้พิจารณากันดูนะครับ :) I think that computer programming was not so essential…