บทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงานและการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

หลายๆ บทความที่ผมได้อ่าน ทำให้สามารถสรุปเป็นข้อสำคัญๆ ได้ดังนี้ครับ ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid)เทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ ระบบไมโครกริด (Microgrid System)เทคโนโลยีดิจิทัลด้านพลังงาน (Digital Energy Technology)การจัดการพลังงาน (Energy Management)การรวบรวมข้อมูลทั้งระบบ (Big Data System)เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : Ai)การจัดการโรงไฟฟ้าจากขยะ (Waste to Energy Management)อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)เครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain)การแลกเปลี่ยนพลังงานกับผู้ผลิตหรือระหว่างกันเอง…