การทำงานของ Protection Relay , Under voltage release , Over voltage release

การทำงานของ Protection Relay , Under voltage release , Over voltage release

การทำงานของ Protection Relay เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ (Detect) ปัญหาต่างๆ ตามคุณสมบัติของ Protection Relay ที่มีการติดตั้ง และจะมีคำสั่งเป็นหน้าสัมผัส Dry Contact สั่งไปที่Circuit Breaker เพื่อทำการตัดและปลดวงจรออก ผ่านอุปกรณ์ภายในของ Circuit Breakerเช่น Shunt opening release หรือ Under voltage release ตามโครงสร้างของวงจรควบคุมปกติการใช้งาน Protection relay ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการแต่ละโครงการ