การทดสอบฉนวนทางไฟฟ้า โดยการใช้ Guard terminal (สำหรับ HV Cables, Bushing, Transformer and CB)

การทดสอบฉนวนทางไฟฟ้า โดยการใช้ Guard terminal (สำหรับ HV Cables, Bushing, Transformer and CB)

Guard terminal ทำอะไรได้บ้าง? ในระหว่างการทดสอบฉนวน  ความต้านทานทางด้านนอกของวัสดุฉนวนมักจะถูกละเลย อย่างไรก็ตาม  เส้นทางวงจรความต้านทานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้อย่างมาก ตัวอย่าง เช่น ถ้ามีสิ่งสกปรกอยู่บนพื้นผิวด้านนอกของ Bushing  กระแสรั่วไหลตามพื้นผิวอาจขึ้นไปถึง 10 เท่าของค่ากระแสที่ไหลผ่านฉนวนที่เกิดขึ้นจริง กระแสรั่วไหลตามพื้นผิวจะเป็นวงจรตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานกับความต้านทานฉนวนที่แท้จริงของวัสดุที่กำลังทดสอบ โดยการใช้ Guard terminal เพื่อทำการทดสอบแบบ 'three-terminal test' การรั่วไหลของกระแสตามพื้นผิวอาจจะถูกละเลยได้ ค่าเหล่านี้อาจมีความสำคัญต่อการคาดการค่าความต้านทานสูงๆ เช่น เมื่อตรวจสอบส่วนประกอบแรงดันสูงของ insulator bushing และ cable กระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลผ่านระหว่างการทดสอบความต้านทานฉนวนประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3…
วิธีตั้งค่า RVC6, RVC12, ABB

วิธีตั้งค่า RVC6, RVC12, ABB

 [pdf-embedder url="https://powercalcular.com/wp-content/uploads/2017/08/RVC-RVC-MANUAL-.pdf" title="RVC RVC MANUAL"] [pdf-embedder url="https://powercalcular.com/wp-content/uploads/2017/08/RVC-Manual-en-Part1.pdf" title="RVC Manual en Part1"] Resource:  www.pitigroup.com      
การติดตั้ง Surge protection device, QOSPD20 by Schneider

การติดตั้ง Surge protection device, QOSPD20 by Schneider

การติดตั้ง QOSPD20, Surge protection device ที่ถูกต้องควรติดตั้งอย่างไร และสังเกตุการทำงานอย่างไร? QOSPD20,  Surge protection device สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์หรือคอนซูเมอร์ยูนิตของ Schneider(Square D) เพื่อป้องไฟกระโชกที่แรงดัน 230V. 1 เฟส 3สาย (ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินที่ถูกต้องเท่านั้น) หลักการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (1เฟส)ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่องลูกย่อยช่องแรก(ถัดจากเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์) ดังรูปด้านล่าง ในกรณีตู้โหลดเซนเตอร์ (3เฟส) ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่องลูกย่อยช่องแรก ของแต่ละเฟส หลักการสังเกตุการทำงานของ QOSPD20…