CONTROL LIGHTING PANEL ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบอย่างไร?

นั่นนาสิ ออกแบบอย่างไร? เริ่มจากค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง เช่น  ต้องการกดด้วยมือ กลางวันไฟดับกลางคืนไฟติด  หรือ ใช้เวลาเป็นตัวกำหนด จากนั้นก็นำเหตุการณ์ต่างๆ มาเรียงลำดับ และ กำหนดขั้นตอน เช่น ขั้นตอนที่ 1 เลือกโหมด manual หรือ auto ขั้นตอนที่ 2 ถ้าเลือกโหมด auto ให้ทำงานพร้อมกันหรือไม่ หรือ ทำงานแยกกันระหว่าง Photo กับ Timer เป็นต้น…
เก็บเงินไว้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car)

เก็บเงินไว้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car)

Electric Vehicle คือ ยานพาหนะไฟฟ้า ดังนั้น ผมขอใช้คำเฉพาะเจาะจง ว่า Electric Car คือ รถยนต์ไฟฟ้า (ล้วนๆ) เนื่องจากปัญหาฝุ่น!!! ล้อมเมืองแบบนี้ ทำให้หลายๆ คนเริ่มตระหนักจนถึงตระหนักมากช่วง 1-3 ปีนี้ ทำให้เกิดความต้องการหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น... ปัจจัยหลายๆอย่างที่มีฝนต่อสุขภาพก็คือ รถยนต์ไฟฟ้า  หน้ากากอนามัย ระบบลดควันดำ  ร้านปิ้งย่าง ฯลฯ การจัดการปัญหาที่เป็น key man สำคัญในกระแสตอนนี้ก็คือ รถยนต์ไฟฟ้า…