CONTROL LIGHTING PANEL ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ออกแบบอย่างไร?

นั่นนาสิ ออกแบบอย่างไร? เริ่มจากค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง เช่น  ต้องการกดด้วยมือ กลางวันไฟดับกลางคืนไฟติด  หรือ ใช้เวลาเป็นตัวกำหนด จากนั้นก็นำเหตุการณ์ต่างๆ มาเรียงลำดับ และ กำหนดขั้นตอน เช่น ขั้นตอนที่ 1 เลือกโหมด manual หรือ auto ขั้นตอนที่ 2 ถ้าเลือกโหมด auto ให้ทำงานพร้อมกันหรือไม่ หรือ ทำงานแยกกันระหว่าง Photo กับ Timer เป็นต้น…
โปรแกรมช่วยคำนวณทางไฟฟ้า PowerCal (EE) ,โปรแกรมคํานวณโหลดไฟฟ้า excel, โปรแกรมคำนวณกระแส ลัดวงจร, โปรแกรมเขียน diagram ไฟฟ้า,

โปรแกรมช่วยคำนวณทางไฟฟ้า PowerCal (EE) ,โปรแกรมคํานวณโหลดไฟฟ้า excel, โปรแกรมคำนวณกระแส ลัดวงจร, โปรแกรมเขียน diagram ไฟฟ้า,

วันนี้ผมก็มีโปรแกรมพัฒนามาจาก Excel เพื่อใช้ช่วยคำนวณทางไฟฟ้า งานอื่นก็เยอะมากแล้ว ยังจะต้องมาคำนวณอีก! เรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Excel เพื่อนเราครับ โดยเริ่มจาก TR >> MDB >> CAP.BANK ใช้งานง่ายมาก ผมใช้ทุกวัน เพราะผมพัฒนาขึ้นมาเอง และผมก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ จนถึง Web application & Mobile App (กำลังเรียนรู้) ผมหวังว่าจะช่วยสนับสนุนกันนะครับ โปรแกรมช่วยคำนวณทางไฟฟ้า PowerCal (EE) เหมาะกับใครบ้าง?…