การต่อวงจร Three phase transformer และ vector groups สำหรับผู้เริ่มต้น

การต่อวงจร Three phase transformer และ vector groups สำหรับผู้เริ่มต้น

Transformer connections ในทางทฤษฎี Three phase transformer มันทำงานแยกเฟสที่แต่ละกิ่ง (limb) ใช้ร่วมกันอยู่ในวงจรแม่เหล็ก สำหรับ limb  ด้านข้างจะมีความยาวกว่า limb ตรงกลาง การแปลงแรงดันไฟฟ้าจะถูกกำหนดโดยอัตราส่วนระหว่างจำนวนรอบ primary และ secondary รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ Yy, Dd และ Zz ใน Three phase transformer เราสามารถแปลงแรงดันไฟฟ้า จากการต่อวงจรแบบ star ไปยัง delta ซึ่งเป็นการต่อแบบผสม ในกรณีของการเชื่อมต่อแบบผสม  อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟ้า(voltage…