Electrical Cal Cost VBA EXCEL Development (โปรแกรมคำนวณต้นทุนไฟฟ้า)

Electrical Cal Cost VBA EXCEL Development (โปรแกรมคำนวณต้นทุนไฟฟ้า)

  เนื่องจากทุกวันนี้งานเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ จนไม่เหลือเวลาจะทำงานอื่นเลย  (ลูกน้องก็ไม่มี)  โปรแกรมนี้ผมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงาน  เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานด้านการคำนวณต้นทุน ช่วงนี้อยู่ในขั้นพัฒนาโปรแกรมอาจจะได้ใช้จริง ๆ ก็อีกสักพักนึง วันนี้ผมก็เลยมาเขียนบทความแนะนำ เผื่อมีใครสนใจโปรเจคนี้ :)