บ้านผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง 24 ชม. ด้วยระบบไฮบริด Solar-Hydrogen

บ้านผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง 24 ชม. ด้วยระบบไฮบริด Solar-Hydrogen

บ้านที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เซลล์แสงอาทิตย์ Solar Cell ร่วมกับ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell เป็นระบบ Solar-Hydrogen Fuel Cell ใช้ "แสงแดด น้ำ อากาศ" เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ ต.สันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่ ภายในบ้านจะใช้ระบบโครงข่ายการกักเก็บพลังงานขนาดย่อม เป็นศูนย์กลางในการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืน โดยตอนกลางวันที่มีแสงแดดผลิตไฟฟ้าด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ Solar Cell และนำพลังงานจากแสงแดดบางส่วนไปใช้ในกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า…

ความรู้พื้นฐาน ขอบเขตงานระบบไฟฟ้า (Electrical Basic Knowledge)

งานระบบไฟฟ้า Electrical 1. ขอบเขตของงาน 1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ และมีระบบควบ คุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนงานชั่วคราว เพื่อให้งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 1.2 ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร และผู้รับจ้างรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์ 1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งงานไฟฟ้าทั้งหมดให้ถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้าฯ ตามมาตรฐาน ความปลอดภัยสำหรับงานระบบไฟฟ้าของประเทศไทยและ NEC ผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานที่ผิดกฎ และ/หรือ มาตรฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 1.4…
การติดตั้ง Surge protection device, QOSPD20 by Schneider

การติดตั้ง Surge protection device, QOSPD20 by Schneider

การติดตั้ง QOSPD20, Surge protection device ที่ถูกต้องควรติดตั้งอย่างไร และสังเกตุการทำงานอย่างไร? QOSPD20,  Surge protection device สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์หรือคอนซูเมอร์ยูนิตของ Schneider(Square D) เพื่อป้องไฟกระโชกที่แรงดัน 230V. 1 เฟส 3สาย (ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินที่ถูกต้องเท่านั้น) หลักการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (1เฟส)ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่องลูกย่อยช่องแรก(ถัดจากเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์) ดังรูปด้านล่าง ในกรณีตู้โหลดเซนเตอร์ (3เฟส) ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่องลูกย่อยช่องแรก ของแต่ละเฟส หลักการสังเกตุการทำงานของ QOSPD20…