เก็บเงินไว้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car)

เก็บเงินไว้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car)

Electric Vehicle คือ ยานพาหนะไฟฟ้า ดังนั้น ผมขอใช้คำเฉพาะเจาะจง ว่า Electric Car คือ รถยนต์ไฟฟ้า (ล้วนๆ) เนื่องจากปัญหาฝุ่น!!! ล้อมเมืองแบบนี้ ทำให้หลายๆ คนเริ่มตระหนักจนถึงตระหนักมากช่วง 1-3 ปีนี้ ทำให้เกิดความต้องการหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น... ปัจจัยหลายๆอย่างที่มีฝนต่อสุขภาพก็คือ รถยนต์ไฟฟ้า  หน้ากากอนามัย ระบบลดควันดำ  ร้านปิ้งย่าง ฯลฯ การจัดการปัญหาที่เป็น key man สำคัญในกระแสตอนนี้ก็คือ รถยนต์ไฟฟ้า…
การประมาณราคาตู้ควบคุมไฟฟ้า DB (Distribution board)

การประมาณราคาตู้ควบคุมไฟฟ้า DB (Distribution board)

หลักการประมาณราคาตู้ควบคุมไฟฟ้า เบื้องต้น มี 5 หมวดหมู่ ดังนี้ ค่าวัสดุ ค่าของ ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าดำเนินการ ค่าขนส่ง 1. ค่าวัสดุ (บาท/ชิ้น , บาท/ชุด) ประกอบด้วย Lamp Meter Terminal Fuse Breaker Busbar & Support busbar Panel Cable control…