ขั้นตอนการเสนอราคาอุปกรณ์ไฟฟ้า คำตอบโดย Ai

ขั้นตอนการเสนอราคาอุปกรณ์ไฟฟ้า คำตอบโดย Ai

จากการใช้ Ai ทั้ง 2 ค่าย  ผมชอบในตัว Google Bard เพราะว่าตอบคำถามได้ครอบคลุมกว่า แม่นตรงกว่า คำตอบโดย By Bing Copilot (GPT) การเสนอราคาอุปกรณ์ไฟฟ้ามีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้: การเสนอราคาอุปกรณ์ไฟฟ้ามีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้: 1. อ่านขอบเขตงานของแต่ละระบบ: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องทำในแต่ละระบบ 2. อ่าน Spec/Drawing ของแต่ละระบบ: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคและแบบภาพของแต่ละระบบ 3. ทำความเข้าใจอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในแต่ละระบบ: ระบุอุปกรณ์และรายการที่จะต้องใช้ในการทำงาน…