มาช่วยกันออกแบบ “ธุรกิจในฝัน” กันนะ

หลังจากได้โพสต์ไอเดียนี้ไปใน facebook ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงกันมากมาย ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเสนอไอเดีย มาร่วมกันเสนอแนะนะครับ สักวันธุรกิจในฝันมันต้องเป็นจริง!!!

  • โดยส่วนใหญ่ธุรกิจจะกำหนดงานแล้วค่อยเติมคนลงไป แต่ในทางกลับกัน เราจะทำอย่างไร ให้ธุรกิจตั้งต้นด้วยคนก่อนแล้วค่อยเติมงานลงไป ? โอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด? ธุรกิจจะเติบโตหรือไม่?
  • การสร้างธุรกิจ ให้มีวันหยุด ส อา และ หยุดเพิ่ม 7 วัน ทุกๆ 3 เดือน จะต้องทำอย่างไร? กระทบกับงานหรือไม่?
  • การจัดสรรทรัพยากรและงานต่างๆ นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานแบบใหม่ สามารถทำได้หรือไม่ ในรูปแบบใด

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *