การทำงานของ Protection Relay , Under voltage release , Over voltage release

การทำงานของ Protection Relay , Under voltage release , Over voltage release

การทำงานของ Protection Relay เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ (Detect) ปัญหาต่างๆ ตามคุณสมบัติ
ของ Protection Relay ที่มีการติดตั้ง และจะมีคำสั่งเป็นหน้าสัมผัส Dry Contact สั่งไปที่
Circuit Breaker เพื่อทำการตัดและปลดวงจรออก ผ่านอุปกรณ์ภายในของ Circuit Breaker
เช่น Shunt opening release หรือ Under voltage release ตามโครงสร้างของวงจรควบคุม
ปกติการใช้งาน Protection relay ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการแต่ละโครงการ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *