บทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีพลังงานและการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

หลายๆ บทความที่ผมได้อ่าน ทำให้สามารถสรุปเป็นข้อสำคัญๆ ได้ดังนี้ครับ ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid)เทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ ระบบไมโครกริด (Microgrid System)เทคโนโลยีดิจิทัลด้านพลังงาน (Digital Energy Technology)การจัดการพลังงาน (Energy Management)การรวบรวมข้อมูลทั้งระบบ (Big Data System)เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : Ai)การจัดการโรงไฟฟ้าจากขยะ (Waste to Energy Management)อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)เครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain)การแลกเปลี่ยนพลังงานกับผู้ผลิตหรือระหว่างกันเอง…

Power wall TESLA

https://www.tesla.com/powerwall Use stored energy to poweryour home during an outage Recharge with clean energywhen paired with solar Keep appliances runningwithout interruption Backup Protection Powerwall is a battery that stores energy,…
ตารางบันทึกรายชื่อเครื่องจักร (การจัดการพลังงาน)

ตารางบันทึกรายชื่อเครื่องจักร (การจัดการพลังงาน)

ตารางการบันทึกบัญชีรายชื่อเครื่องจักร (การจัดการพลังงาน) ท่านใดสนใจตารางบันทึกรายชื่อเครื่องจักร คอมเมนต์ใต้บทความนี้ได้เลยครับ